Tombola Balul de Diamant – Rotary Bacau 2010

Premiul  Tombolei “Salvează un suflet”, organizată de Clubul Rotary Bacău, împreună cu Centrul Auto Skoda & Seat Bacău, autoturismul marca Skoda Fabia, a fost câştigat de Doamna Dădălică Oana–Teodora. Datele biletului câştigător sunt urmatoarele: Seria ROT, NR. 07572

Publicat pe data de : 15.11.2010

REGULAMENT TOMBOLA – “Salveaza un suflet”

Organizatorul promotiei

Organizatorul Tombolei “Salveaza un suflet”este: ROTARY CLUB BACAU, cu sediul în Bacau, str. Libertatii nr. 1, jud. Bacau, avand cod de înregistrare CUI nr. 14677432, cod deschis la BCR în lei RO96 BTRL 004 01205L93625XX, prin reprezentant Eugen Burca, în calitate de presedinte in exercitiu al ROTARY CLUB BACAU.

SCOPUL TOMBOLEI

Tombola are ca scop strangerea de fonduri pentru ajutoarea a doi copii bolnavi de cancer.

Cine poate participa

La Tombola “Salveaza un suflet”, denumita în continuare Tombola, poate participa orice persoana fizica, romana sau straina, în varsta de minim 14 ani împliniti la data organizarii promotiei, care depune în urna amplasata în centrele de colectare biletul de participare la tombola.

Biletul de participare la Tombola se obtine prin cumparare de la unul din centrele stabilite si are o valoare de 10 lei.

O persoana poate depune un numar nelimitat de bilete de participare la Tombola.

Nu pot participa la Tombola “Salveaza un suflet” membrii Rotary Club Bacau, în calitate de organizatori, precum si rudele acestora, pana la gradul I, inclusiv.

Perioada de desfasurare

Depunerea în urne a taloanelor de participare la tombola se face la cumparare, în urnele mobile aflate în centrele de colectare.

Perioada de achizitie a biletelor de tombola este cuprinsa între data de 15.11.2010 si data de 17.12.2010. Nu exista bilete valabile decat în perioada mentionata.

Premiile

Premiul Tombolei “Salveaza un suflet” va fi un autoturism marca Skoda Fabia II

Cum puteti participa la tombola

1. Prin simpla cumpararea biletului de tombola, bilet care are valoarea de 10 lei si este înseriat si securizat cu elemente invizibile cu ochiul liber. Biletul are doua parti, o parte care se decupeaza si se pune în urna dupa completarea lizibila a tuturor datelor de identificare solicitate si o parte cu aceeasi serie, pe care o pastreaza jucatorul, pentru validarea castigului.

2. Completati formularul de participare cu datele solicitate (pentru eventuale nelamuriri solicitati ajutorul persoanelor care vand biletele) dupa care depuneti biletul în urna .

Atentie! Doar formularele de participare corect completate, cu datele de identificare solicitate, vor fi validate si vor putea participa la extragere.

Cand, unde, cum puteti afla castigatorii

Urnele continand formularele de participare vor fi sigilate pe toata durata actiunii, desigilarea acestora facandu-se doar în momentul tragerii la sorti a castigatorului.

Tragerea la sorti a castigatorului va avea loc la data de 18.12.2010, ora 21.00.

Operatiunea de extragere va fi transmisa în direct, într-o emisiune speciala dedicata acestui eveniment, de postul local de televiziune ‘’1 TV’’, urmand ca o înregistrare sa poata fi vizionata si pe de pe site-ul www.rotarybc.ro. Ea va fi supravegheata de o comisie formata din reprezentanti ai Directiei Finantelor publice, Politiei Judetene Bacau, Biroul Notarilor Publici Bacau si un membru al organizatoarei Rotary Club Bacau.

Validarea castigatorilor se va face numai în momentul în care se constata ca datele de identificare sunt corect completate, existand date suficiente pentru contactarea castigatorului.

În cazul în care formularul este declarat nevalid, se va trece la extrageri succesive pana la gasirea talonului unui participant care îndeplineste conditiile de validare de mai sus.

Numele castigatorului va fi publicat pe site-ul www.rotarybc.ro si într-un cotidian local, în ziua de 21.12.2010. De asemenea, castigatorul va fi anuntat telefonic si în scris.

Cum deveniti beneficiarul premiului

Persoana extrasa si declarata castigatoare a Tombolei se va prezenta personal la Centrul Auto – Moto Invest, cu sediul in Bacau, Calea Moldovei nr. 191, judetul Bacau cu actul de identitate în original, în termen de maxim 7 zile de la data comunicarii rezultatului extragerii, altfel pierzandu-si dreptul de a revendica premiul castigat. Premiul se va înmana exclusiv persoanei (or reprezentantului legal al acestuia în situatia exclusiva daca acesta nu a împlinit 18 ani) ale carei date de identificare sunt trecute în formularul de participare, în cadrul unei festivitati organizate de Rotary Club Bacau. Obligatiile fiscale aferente premiului tombolei cad în sarcina castigatorului or reprezentantului legal în situatia exclusiva daca acesta nu a împlinit 18 ani.

Protectia datelor personale:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, informatiile personale de identificare ale participantilor vor fi colectate si prelucrate de organizatori în conditiile legii. Informatiile vor fi utilizate numai în scopul promovarii campaniei care are ca finalitate strangerea de fonduri în vederea ajutorarii a doi copii bolnavi de cancer. Participarea la aceasta tombola implica acceptul participantilor ca numele, adresa si imaginea acestora sa fie facute publice si folosite în scopuri publicitare de catre organizator, în diverse materiale publicitare, fara nici o alta compensatie din partea organizatorului, cat si acceptul lor cu privire la mediatizarea evenimentului.

Raspunderea organizatorului

Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru formularele insuficient sau ilizibil completate, acestea fiind considerate nule. În situatia în care s-a gresit completarea formularului primit, acesta nu se poate înlocui cu un nou formular, acestea avand valoare comerciala si putand fi achizitionate doar contra cost. Participarea la tombola implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorul nu îsi asuma niciun fel de raspundere derivand din litigii de orice natura legate de proprietatea asupra formularelor castigatoare sau necastigatoare. De asemenea, organizatorii nu pot fi implicati în astfel de litigii si nu îsi asuma nici un fel de obligatie de a purta corespondenta de orice fel cu participantii.

Prezentul REGULAMENT reprezinta un set de conditii minimale pe care participantii la campanie trebuie sa le îndeplineasca pentru a fi considerati eligibili. Participantii la acest eveniment se angajeaza sa respecte regulile din prezentul regulament prin completarea formularului de participare la tombola.

De asemenea, prin completarea formularului de participare la tombola, participantii declara ca au luat la cunostinta de continutul prezentului regulament si sunt de acord cu acesta.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, organizatorul are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate despre participanti.

Va multumim pentru participare !web design | seo | hosting